OUTSOURCING - bsprzedborz.pl

Przejdź do treści

OUTSOURCING

BANK > INFORMACJE
OUTSOURCING
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art.111b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe, dotyczącym ogłaszania przez Bank informacji o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych, o których mowa w art. 6a ust. 1 uzyskujących dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową, Bank Spółdzielczy w Przedborzu informuje, iż zawarł umowy w sprawie dokonywania czynności bezpośrednio związanych z działalnością bankową z następującymi przedsiębiorcami:

SoftNet sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Pana Tadeusza 8, 30-727 Kraków,
KRS: 0000181332, NIP: 678-005-23-74

Poczta Polska S. A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
KRS: 0000334972, NIP: 525-000-73-13,
Bank Spółdzielczy w Przedborzu
ul. Mostowa 31
97-570 Przedbórz
Tel. 44 685-16-41
E-mail: centrala@bsprzedborz.sgb.pl
Wróć do spisu treści