SPRAWOZDANIA FINANSOWE - bsprzedborz.pl

Przejdź do treści

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

BANK > INFORMACJE
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2023
1. BILANS BANKU - AKTYWA - zobacz / pobierz
2. BILANS BANKU - PASYWA - zobacz / pobierz
3. POZYCJE POZABILANSOWE - zobacz / pobierz
4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - zobacz / pobierz
5. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - zobacz / pobierz
6. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - zobacz / pobierz
7. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - zobacz / pobierz
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2022
1. BILANS BANKU - AKTYWA - zobacz pobierz
2. BILANS BANKU - PASYWA - zobacz pobierz
3. POZYCJE POZABILANSOWE -  zobacz  pobierz
4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH -  zobacz  pobierz
5. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - zobacz pobierz
6. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - zobacz pobierz
7. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - zobacz pobierz
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2021
1. BILANS BANKU - AKTYWA - zobacz pobierz
2. BILANS BANKU - PASYWA - zobacz pobierz
3. POZYCJE POZABILANSOWE -  zobacz  pobierz
4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH -  zobacz  pobierz
5. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - zobacz pobierz
6. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - zobacz pobierz
7. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - zobacz pobierz
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2020
1. BILANS BANKU - AKTYWA - zobacz pobierz
2. BILANS BANKU - PASYWA - zobacz pobierz
3. POZYCJE POZABILANSOWE -  zobacz  pobierz
4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH -  zobacz  pobierz
5. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - zobacz pobierz
6. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - zobacz pobierz
7. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - zobacz pobierz
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2019
1. BILANS BANKU - AKTYWA - zobacz pobierz
2. BILANS BANKU - PASYWA - zobacz pobierz
3. POZYCJE POZABILANSOWE -  zobacz  pobierz
4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH -  zobacz  pobierz
5. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - zobacz pobierz
6. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - zobacz pobierz
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2018

1. BILANS BANKU - AKTYWA I PASYWA - zobacz pobierz
2. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA - zobacz pobierz
3. POZYCJE POZABILANSOWE -  zobacz  pobierz
4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH -  zobacz  pobierz
5. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - zobacz pobierz
6. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - zobacz pobierz
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2017
1. BILANS BANKU - AKTYWA - zobacz pobierz
2. BILANS BANKU - PASYWA - zobacz pobierz
3. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA - zobacz pobierz
4. POZYCJE POZABILANSOWE -  zobacz  pobierz
5. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH -  zobacz  pobierz
6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - zobacz pobierz
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - zobacz pobierz
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2016
1. BILANS BANKU - AKTYWA - zobacz pobierz
2. BILANS BANKU - PASYWA - zobacz pobierz
3. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA - zobacz pobierz
4. POZYCJE POZABILANSOWE - zobacz pobierz
5. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - zobacz pobierz
6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - zobacz pobierz
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - zobacz pobierz
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2015
1. BILANS BANKU - AKTYWA - zobacz pobierz
2. BILANS BANKU - PASYWA - zobacz pobierz
3. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA - zobacz pobierz
4. POZYCJE POZABILANSOWE - zobacz pobierz
5. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - zobacz pobierz
6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - zobacz pobierz
7. SPRAWOZDANIE FINANSOWE - zobacz pobierz
8. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - zobacz pobierz
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2014
1. BILANS BANKU - AKTYWA - zobacz pobierz
2. BILANS BANKU - PASYWA - zobacz pobierz
3. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA - zobacz pobierz
4. POZYCJE POZABILANSOWE - zobacz pobierz
5. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - zobacz pobierz
6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - zobacz pobierz
7. SPRAWOZDANIE FINANSOWE - zobacz pobierz
8. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - zobacz pobierz
Bank Spółdzielczy w Przedborzu
ul. Mostowa 31
97-570 Przedbórz
Tel. 44 685-16-41
E-mail: centrala@bsprzedborz.sgb.pl
Wróć do spisu treści