HISTORIA - bsprzedborz.pl

Przejdź do treści

HISTORIA

BANK > O BANKU
HISTORIA BANKU
Historia spółdzielczości bankowej w Przedborzu sięga 1930 roku, kiedy to lokalni działacze spółdzielczy na czele z głównym inicjatorem Ignacym Witkiem założyli "Kasę Stefczyka" - spółdzielnię z odpowiedzialnością nieograniczoną w Przedborzu. Terenem działalności "Kasy Stefczyka" były gminy: Przedbórz, Góry Mokre, Czermno, Pijanów z powiatu koneckiego, Dobromierz z powiatu włoszczowskiego oraz Masłowice z powiatu radomszczańskiego. Do wybuchu II wojny światowej "Kasa Stefczyka" liczyła około 1000 członków i 500 wkładów.

Pierwszy Zarząd działał w składzie:

Michał Kręglewski z Majkowic - prezes
Ignacy Witek z Przedborza - kierownik
Kazimierz Sobkiewicz z Woli Przedborskiej - skarbnik

W skład Rady Nadzorczej wchodzili:

Mieczysław Niedźwiecki z Przedborza - przewodniczący
Kazimierz Borkiewicz z Kalinek - sekretarz
Jan Nowak z Dęby - członek

W okresie okupacji hitlerowskiej "Kasa Stefczyka" nie mogła pracować normalnie. Nie było działalności samorządowej, przyjmowano tylko spłaty pożyczek i wypłacano wkłady. Okres powojenny to mozolne uruchamianie działalności Kasy. Walne Zgromadzenie Delegatów w dniu 22.VI.1950 r. zmienia statut oraz nazwę spółdzielni na "Gminna Kasa Spółdzielcza" w Przedborzu z odpowiedzialnością udziałami. Rok 1956 przyniósł zmianę statutu spółdzielni oraz zmianę nazwy na "Kasa Spółdzielcza" w Przedborzu. Nowe, zliberalizowane przepisy pozwolił na przyjmowanie w poczet członków wszystkich rolników bez względu na obszar posiadanej ziemi. "Kasa Spółdzielcza" mogła też m. in. udzielać pożyczek ze środków własnych oraz gromadzić wkłady oszczędnościowe na własny rachunek.

Walne Zgromadzenie Delegatów w dniu 27.II.1962 roku zmienia statut oraz nazwę spółdzielni. Nowa nazwa to Bank Spółdzielczy w Przedborzu. Natomiast w działalności gospodarczej postanowiono propagować oszczędzanie na książeczkach SOP oraz zwiększanie udziałów członkowskich. Wieloletni samorządowcy tego okresu to; Józef Grabowski, Andrzej Szymanek, Władysław Chudy, Józef Król z Przedborza, Stanisław Korpas z Dęby, Franciszek Małecki ze Skotnik, Stanisław Ociepa z Olszamowic, Władysław Błotnicki z Nosalewic.

Zapoczątkowana w latach 1989/90 reforma systemu politycznego, społecznego i gospodarczego spowodowała również zmiany w strukturze spółdzielczości bankowej, jej sytuacji prawnej i ekonomicznej. W systemie bankowym, w tym także w spółdzielczości bankowej, zasadnicze zmiany zapoczątkowała ustawa "Prawo bankowe" z 31.01.1989 r., która zwiększyła autonomię poszczególnych banków i umożliwiła im poszerzenie zakresu i przedmiotu działania. Natomiast ustawa z dnia 24.06.1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ oraz zmianie niektórych ustaw, stworzyła nowy stan prawny dla sektora banków spółdzielczych w Polsce, nakreślając między innymi niezbędne zmiany organizacyjne. Banki Spółdzielcze zachowały daleko idącą autonomię: sporządzania własnych bilansów, rachunków wyników, obsługi wybranych klientów. Ograniczono jednak teren działania do obszaru gminy w której jest placówka banku. Banki spółdzielcze utworzyły banki regionalne i są ich akcjonariuszami oraz mają obowiązek zrzeszania się.

Z inicjatywy Zarządów BS Przedbórz i BS Łęki Szlacheckie dochodzi do połączenia w dniu 1.VII.1997 r. obu banków. Bank Spółdzielczy w Łękach Szlacheckich miał bardzo podobny rodowód, tzn. od "Kasy Stefczyka" powstałej w Ręcznie w 1921 roku poprzez zmiany organizacyjne w okresach opisanych wyżej. Założycielami "Kasy Stefczyka" byli: Jan Prochoń, Jan Janiec, Czesław Bułaciński z Ręczna, Antoni Zimny, Stefan Stępień z Kol. Ręczno, Stanisław Jagieło, Kazimierz Konarski z Łęk Królewskich. Wieloletni pracownicy tego banku to: Feliks Stępień, Władysława Karlińska, Zofia Szymanek, Zenona Ferszt. Długoletni samorządowcy tego banku to: Stanisław Kwiatkowski, Edward Misztela, Władysław Janiec, Genowefa Nalepa, Franciszek Balcerzyk, Zbigniew Karbowiak.

Od 1.VII.1997 r. Bank Spółdzielczy w Przedborzu w nowej strukturze organizacyjnej prowadził działalność na terenie miasta i gminy Przedbórz, gminy Fałków, gminy Łęki Szlacheckie, gminy Ręczno, gminy Ruda Maleniecka. Nowa Rada Nadzorcza funkcjonowała w skaładzie: Mieczysław Paras - przewodniczący, Zbigniew Karbowiak - z-ca przewodniczącego, Alicja Ocimek - sekretarz, oraz członkowie Wojciech Błaszczyk, Krzysztof Górecki, Julian Jaskólski, Józef Kołczarek, Edward Misztela, Jerzy Ożarek, Andrzej Słomczyński, Zenon Wyciszkiewicz.

Rada Nadzorcza powołała Zarząd BS w składzie:

Stanisław Janiec - prezes,
Marian Jasnos - wiceprezes,

członkowie:

Bogumiła Wyciszkiewicz,
Zygmunt Gaj,
Henryk Stępień.

Zebranie Przedstawicieli w dniu 15.III.2002 roku dokonało wyboru nowej Rady Nadzorczej, która ukonstytuowała się następująco:

Bogdan Kamiński - przewodniczący,
Henryk Stępień - z-ca przewodniczącego,
Jerzy Ożarek - sekretarz

oraz członkowie:

Julian Jaskulski,
Marek Jędrzejczyk,
Mateusz Arwar,
Jacek Banaszczyk,
Zbigniew Guziak,
Jerzy Łaski,
Alicja Ocimek,
Aleksandra Sarleja.

Rada Nadzorcza w dniu 22.III.2002 r. dokonała zmian w Zarządzie. Nowy trzyosobowy Zarząd stanowili:

Stanisław Janiec - prezes,
Marian Jasnos - wiceprezes,
Janina Wołczyk - członek.

Nowe organy statutowe zdynamizowały funkcjonowanie banku. Kapitalny remont połączony z modernizacją wykonano w siedzibie w banku w Przedborzu oraz w oddziale w Fałkowie. Zmodernizowano lokale w oddziałach w Ręcznie, Łękach Szlacheckich, Rudzie Malenieckiej. Uruchomiono nowe placówki bankowe w Masłowicach, Radoszycach i Przedborzu. Wdrożono nowy sieciowy system komputerowy, unowocześniono system rozliczeń bankowych, wdrożono nowe produkty bankowe, m. in. wydawanie kart płatniczych Visa Electron, rozliczenia zagraniczne, przekazy pieniężne Western Union. Uruchomiono 4 bankomaty w Przedborzu, Radoszycach, Fałkowie i Ręcznie.

Bank Spółdzielczy w Przedborzu systematycznie powiększa majątek, doskonali organizacje pracy, poprawia warunki obsługi klientów. Mozolnie budując pozycję na lokalnym rynku, umacnia siłę ekonomiczną będąc "otuliną" finansową dla lokalnej społeczności.
Bank Spółdzielczy w Przedborzu
ul. Mostowa 31
97-570 Przedbórz
Tel. 44 685-16-41
E-mail: centrala@bsprzedborz.sgb.pl
Wróć do spisu treści