DOKUMENTY - bsprzedborz.pl

Przejdź do treści

DOKUMENTY

BANK > INFORMACJE
POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO
1. Polityka ładu Korporacyjnego zobacz pobierz
2. Oświadczenie Zarządu o stosowaniu Zasad ładu Korporacyjnego zobacz pobierz
3. Ocena stosowania przez Bank Spółdzielczy w Przedborzu Zasad Ładu Korporacyjnego w 2019 roku zobacz pobierz
4. Ocena stosowania przez Bank Spółdzielczy w Przedborzu Zasad Ładu Korporacyjnego w 2021 roku zobacz pobierz
INNE DOKUMENTY
1. Załącznik do Uchwały Nr 20/2023 RN - Struktura organizacyjna zobacz pobierz
2. Opis systemu kontroli wewnętrznej zobacz pobierz
3. Polityka w zakresie zarządzania ryzykiem konfliktu interesów zobacz pobierz
Bank Spółdzielczy w Przedborzu
ul. Mostowa 31
97-570 Przedbórz
Tel. 44 685-16-41
E-mail: centrala@bsprzedborz.sgb.pl
Wróć do spisu treści