KREDYT PŁYNNOŚCIOWY - bsprzedborz.pl

Przejdź do treści

KREDYT PŁYNNOŚCIOWY

BANK > INFORMACJE > AKTUALNOŚCI > ARCHIWUM
Kredyt Płynnościowy z oprocentowaniem 2%

Kredyt przeznaczony jest dla producentów rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy;

 • pomoc stosowana jest w formie dopłat do oprocentowania;
 • oprocentowanie kredytów może być zmienne i nie może wynosić więcej niż WIBOR 3M powiększony o marżę banku nie większą niż 3 p. p.;
 • oprocentowanie płacone przez Kredytobiorcę wynosi 2%, pozostałą część dopłaca ARiMR;
 • okres stosowania dopłat:
  • 36 miesięcy – w przypadku kredytów do 100 000 zł,
  • 48 miesięcy – w przypadku kredytów do 200 000 zł,
  • 60 miesięcy – w przypadku kredytów do 400 000 zł;
 • maksymalna kwota kredytów udzielonych producentowi rolnemu nie może przekroczyć:
  • 100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych,
  • 200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych,
  • 400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych;
 • wysokość opłat i prowizji na rzecz banku związanych z kredytem bankowym, w tym pobieranych od czynności bankowych w okresie kredytowania, nie może przekroczyć 0,5% kwoty udzielonego kredytu;
 • kredyt może być udzielany do 31 grudnia 2023 r.

Bank Spółdzielczy w Przedborzu
ul. Mostowa 31
97-570 Przedbórz
Tel. 44 685-16-41
E-mail: centrala@bsprzedborz.sgb.pl
Wróć do spisu treści